Dane osobowe

To szczególny typ informacji związanych z osobami fizycznymi.
Daną osobową jest wszelka informacja dotycząca zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub inne specyficzne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Każdy podmiot, przetwarzający dane osobowe, jest zobowiązany stosować zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w:

  1. w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
  2. w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.