Centrum Danych Osobowych Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice
ul. Pocztowa 2 lok. 11
biuro@icdo.pl
tel. 797 964 260

NIP 527-277-39-48
REGON 364870650
KRS 0000626256

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego