Specjalizujemy się w opracowywaniu programów szkoleniowych, zgodnie
z potrzebami danego klienta

Oferujemy szkolenia indywidualne i zbiorowe dla pracowników różnej specjalizacji, o bogatej tematyce. W ramach przeprowadzonego szkolenia przygotowywana jest prezentacja. Nasi specjaliści prowadzą szkolenia w sposób ciekawy i na pewno nie nudny. Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, istnieje możliwość przygotowania szkolenia zarówno merytorycznego jak i praktycznego. Dodatkowo możemy przygotować odpowiedni test końcowy z poziomu wiedzy kursantów. Wręczamy również odpowiednie zaświadczenia dla każdego kursanta o tematyce zakończonego szkolenia i jego zakresie.

Indywidualna tematyka szkolenia dostosowana do potrzeb Twojej firmy

Doświadczony zespół prowadzących szkolenia to prawnicy, adwokaci i radcowie prawni

Rozwój pracownika, korzyścią dla samego pracodawcy

Możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy za pomocą testów

Wystawianie zaświadczeń dla pracowników o odbytym szkoleniu

Przykładowe tematyki proponowanych szkoleń:

DANE OSOBOWE/ RODO

W swojej ofercie posiadamy dedykowane szkolenia dla pracowników, inspektorów ochrony danych oraz administratorów danych osobowych. Oferujemy m.in. wstępne szkolenia dla pracowników, okresowe szkolenia roczne dla pracowników, kurs dla osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, szkolenie dla administratora danych.

PRAWO PRACY

Korzystając z naszej oferty zyskują Państwo pewność, że zdobędą kompletną wiedzę na temat prawa praca, m.in. poszczególnych form zatrudnienia pracowników, zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń pracowników lub  aktualnych zmianach w prawie pracy. Program szkolenia przygotowujemy indywidualnie pod klienta.  

PRAWO MEDYCZNE

Tematyka szkoleń  jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb klienta.

Przykładowa tematyka szkoleń to:

 • odpowiedzialność osób świadczących usługi medyczne – aspekty karne oraz cywilne, odpowiedzialność za błędy medyczne,
 • dokumentacja medyczna – aspekty praktyczne oraz prawne,
 • ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia,
 • prawa pacjenta, zasady przyjmowania pacjentów małoletnich i ubezwłasnowolnionych.
PRAWA PACJENTA

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z regulacjami prawnymi w zakresie świadczenia opieki medycznej z poszanowaniem praw pacjenta. Podczas szkolenia zostaną  przedstawione m.in. prawa przysługujące pacjentowi oraz praktyczny aspekt ich przestrzegania, konsekwencje nieprzestrzegania zasad.

Przykładowy plan szkolenia:

 • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • prawne i praktyczne aspekty praw pacjenta,
 • odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem praw pacjenta.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Szkolenia z tej kategorii są skierowane do przedsiębiorców, naukowców, wynalazców, twórców, a także innych osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • prawo autorskie, ochrona praw twórców do utworu,
 • własność przemysłowa majątkiem przedsiębiorstwa.
PRAWO KONSUMENCKIE DLA FIRM

Program dostosujemy do specyfiki działalności Twojej firmy. W szczególności przedstawimy praktykę stosowania prawa konsumenckiego zarówno w umowach jak i na co dzień w kontakcie z konsumentem.

Przykładowe zagadnienia:

 • aktualne przepisy regulujące proces reklamacji,
 • specyfika umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i zawieranych na odległość.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wyceny usługi